• bannerz

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

                วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการทำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 
                 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านปศุสัตว์เกิดผลสัมฤทธิ์ และร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และโคนมในพื้นที่ทำการปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104500
TodayToday74
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week285
This_MonthThis_Month1825
All_DaysAll_Days104500

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู