• bannerz

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประชุมสมาชิกองค์กรรายสินค้า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
             วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ ลงพื้นที่ประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายสินค้า กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพ ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในปี 2560 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และพร้อมด้วยการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที่ 1 บ้านผัง 1,2   ณ   กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที่ 1 บ้านผัง 1,2   ตำบลอุใดเจริญ   อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
             เพื่อเกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบล มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

58232
TodayToday39
YesterdayYesterday81
This_WeekThis_Week203
This_MonthThis_Month369
All_DaysAll_Days58232

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู