• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560

           ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560 

           วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล (ในฐานะเลขาสภาเกษตรกรจังหวัด) จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดังนี้
           เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งก่อน
          1. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 
          2. การหาแหล่งน้ำในพื้นที่สูงไว้ใช้ในฤดูแล้ง
          3. แนวทางการแก้ไขปัญหาร่องน้ำเดินเรือประมงพื้นบ้านตื้นเขิน
          4. แนวทางการจัดทำงบประมาณเพื่อของบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ปี 2561 
          5. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
          เรื่องเพื่อพิจารณา
         1. การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในครึ่งปีงบประมาณ 2560
         2. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จ ปัญหา 5 เรื่องหลัก

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

21891
TodayToday4
YesterdayYesterday39
This_WeekThis_Week250
This_MonthThis_Month591
All_DaysAll_Days21891

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.nfcsatun@gmail.com โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู