• bannerz

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

        ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหญาวัง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู