• bannerz

ส่งมอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61

         ส่งมอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61
        วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบ พ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เพื่อส่งมอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 ในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
        สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้เข้าพบ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เพื่อประสานแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการร่วม ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นผู้รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการจากการ เรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 จากตำบลเป้าหมายในพื้นที่ 7 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อนำมาส่งมอบให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เป็นผู้ดำเนินการเข้าแผนงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ในปีงบประมาณ 2562-2563 ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้ส่งมอบปัญหาตามข้อตกลง

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

38069
TodayToday59
YesterdayYesterday82
This_WeekThis_Week59
This_MonthThis_Month914
All_DaysAll_Days38069

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู