• bannerz

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61

          ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61
          วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอริญา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมด้วยเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ระดับตำบล/หมู่บ้าน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู และตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
          เพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สืบเนื่องจากโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 เพื่อประสานแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการร่วม ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นผู้รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการจากการ เรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 61 จากตำบลเป้าหมายในพื้นที่ 7 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อนำมาส่งมอบให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เป็นผู้ดำเนินการเข้าแผนงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ในปีงบประมาณ 2562-2563 ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้ส่งมอบปัญหาตามข้อตกลง

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88640
TodayToday39
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week403
This_MonthThis_Month1752
All_DaysAll_Days88640

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู