• bannerz

ประชุมหารือการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าพบนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล หารือร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 เพื่อดำเนินงานบูรณาการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกำหนดการจัดทำโครงการระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5) และ ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้มีแนวทางบูรณาการร่วมกันเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกร และทายาทเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88822
TodayToday29
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week91
This_MonthThis_Month1934
All_DaysAll_Days88822

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู