• bannerz

ติดต่อประสานงานการบูรณาการขับเคลื่อนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลควนโดน

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าพบนายอาณัติ ปังแลมาปุเลา รองนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน ณ เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควรโดน จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5) ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรตำบลย่านซื่อ ในการบูรณาการร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลกับเทศบาลตำบลต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88638
TodayToday37
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week401
This_MonthThis_Month1750
All_DaysAll_Days88638

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู