• bannerz

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดอบรมโครงการแปลงใหญ่ (มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน)

       

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด” ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดอบรมโครงการแปลงใหญ่ (มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน) ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้าจัดขึ้น เพื่ออบรมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การบริหารจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มได้เพื่อเชื่อมโยงการตลาด (มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน) ต่อไป

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

32581
TodayToday4
YesterdayYesterday53
This_WeekThis_Week271
This_MonthThis_Month1040
All_DaysAll_Days32581

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.nfcsatun@gmail.com โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู