• bannerz

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลแป-ระ ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ตำบลแป-ระ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายสาเรม รอเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด การทำเวทีประชาคมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (5) ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เข้าบรรยายให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดความรู้ตระหนักพิษภัยยาเสพติด การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกร ทายาทเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย” เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบข้อมูล สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

38318
TodayToday7
YesterdayYesterday75
This_WeekThis_Week308
This_MonthThis_Month1163
All_DaysAll_Days38318

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู