• bannerz

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลนาทอน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลนาทอน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมี นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลนาทอน พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ตำบลนาทอน ประกอบด้วย (1) ปัญหาหนี้สิน (2) ปัญหาที่ดินทำกัน (3) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (4) ปัญหารายสินค้าเกษตร และ (5) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลนาทอน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และรับปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 2562

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88821
TodayToday28
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week90
This_MonthThis_Month1933
All_DaysAll_Days88821

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู