• bannerz

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลสาคร จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25ธันวาคม 2561

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลสาคร จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลสาครพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ตำบลสาคร ประกอบด้วย (1) ปัญหาหนี้สิน (2) ปัญหาที่ดินทำกัน (3) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (4) ปัญหารายสินค้าเกษตร และ (5) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลสาคร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และรับปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 2562

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88815
TodayToday22
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week84
This_MonthThis_Month1927
All_DaysAll_Days88815

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู