• bannerz

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลปากน้ำ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลปากน้ำ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลปากน้ำพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ตำบลปากน้ำ ประกอบด้วย (1) ปัญหาหนี้สิน (2) ปัญหาที่ดินทำกัน (3) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (4) ปัญหารายสินค้าเกษตร และ (5) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลปากน้ำ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และรับปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 2562

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88822
TodayToday29
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week91
This_MonthThis_Month1934
All_DaysAll_Days88822

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู