• bannerz

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลควนสตอ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลควนสตอ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลควนสตอพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลควนสตอ ทั้ง 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. ปัญหาด้านหนี้สิน 2. ปัญหาด้านที่ดินทำกิน 3. ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4. ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร และ 5. ปัญหาด้านการต้องการองค์ความรู้ นวัตกรรม สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลควนสตอ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และรับปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 2562

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88820
TodayToday27
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week89
This_MonthThis_Month1932
All_DaysAll_Days88820

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู