• bannerz

ประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

1. สร้างความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขระบบงบประมาณประจำปี 2562

2. ติดตามความคืบหน้าการสรุปประเด็นปัญหาเกษตรกรจากโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 และประเด็นปัญหาเกษตรกรจากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2562

3. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและการมอบหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562

4. เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรครั้งที่ 1/2562

5. ชี้แจงรายละเอียดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

6. แจ้งรายละเอียดการแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอื่นที่ว่าง

8. สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง เรื่องการตรวจสอบภายใน

9. ชี้แจงการประจำการของพนักงานในช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88819
TodayToday26
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week88
This_MonthThis_Month1931
All_DaysAll_Days88819

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู