• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนัักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมี นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม   โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

        1. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรปัญหาหนี้สินจากการขายฝากที่ดินของนางสาวลภณพร หลงกูนัน

        2. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรปัญหาหนี้สินจากการขายฝากที่ดินของนางสุวานี สังข์ประเสริฐ

        3. พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าควนทัง และป่าเขาขาว) ในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล

        4. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับจากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล 7 ตำบล

        5. พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

        6. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

        7. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2562

        8. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งลานเทปาล์มน้ำมันอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินค้าเกษตร

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88819
TodayToday26
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week88
This_MonthThis_Month1931
All_DaysAll_Days88819

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู