• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตููล ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมี นายสุนันท์  พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมโดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองบ้านท่าชะมวง พื้นที่หมู่ที่1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตื้นเขิน ทำให้เรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้า-ออกได้ตามปกติ

2. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองปากอุบ๊ะ พื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตื้นเขิน ทำให้เรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้า-ออกได้ตามปกติ

3. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของมัสยิดบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

4. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของราษฎร พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88822
TodayToday29
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week91
This_MonthThis_Month1934
All_DaysAll_Days88822

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู