• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล โดยมี นายสุนันท์ พรหมอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม    โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อให้เรือประมงพื้นบ้าน สามารถเข้าจอดได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. พิจารณาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ในพื้นที่ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. พิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (ปง.) และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ชง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 2 ราย

6. พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเป็นอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนอำเภอ

7. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกดำเนินคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและผลอาสิน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

8. พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย “การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร”

9. พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย “การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่สาธารณะประโยชน์”

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

29209
TodayToday32
YesterdayYesterday56
This_WeekThis_Week189
This_MonthThis_Month1372
All_DaysAll_Days29209

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.nfcsatun@gmail.com โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู