• bannerz

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหาหนี้สิน 2) ปัญหาที่ดินทำกิน 3) ปัญหาแหล่งน้ำ 4) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 5) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ โดยมีผู้แทนจากเกษตรอำเภอเมือง พัฒนาการอำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้นำชุมชุนและตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104493
TodayToday67
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week278
This_MonthThis_Month1818
All_DaysAll_Days104493

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู