• bannerz

ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560
       วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 
      โดยมีเรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ 2/2560 ดัวนี้
1. แนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 (ครึ่งปีงบประมาณหลังวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)
2. แนวทางการของบประมาณในการบริหารงานเพิ่มเติม (ครึ่งปีงบประมาณหลังวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)
3. การขาดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ติดต่อกันเกินกว่า 5 ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
4. การจัดทำเวทีประชาคม Work shop โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2560
      เรื่องเพื่อพิจารณา
(1.) พิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมจากสภาเกษตรกรแห่งชาติปีงบประมาณ 2560
      ข้อเสนอในที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมจากสภาเกษตรกรแห่งชาติปีงบประมาณ 2560
      มติที่ประชุม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ เมื่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้รับการอนุมัติจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 โดยมีงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ให้มีการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล 36 ตำบล 2 เดือน/ครั้ง
2. ขอให้มีการจัดประชุมทำความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ต้นแบบ
3. ขอให้มีการจัดประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
( 2.) พิจารณาโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
     ข้อเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
     มติที่ประชุม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป โดยขอให้ประสานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และมอบหมายให้คณะทำงานด้านพืช และคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ในครั้งหน้า และดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88640
TodayToday39
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week403
This_MonthThis_Month1752
All_DaysAll_Days88640

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู