• bannerz

โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

         โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางจอมขวัญ ชุมทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมแพนลำพู สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
         เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

21891
TodayToday4
YesterdayYesterday39
This_WeekThis_Week250
This_MonthThis_Month591
All_DaysAll_Days21891

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.nfcsatun@gmail.com โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู