• bannerz

ประชุมการจัดทำข้อมูล การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล

        ประชุมการจัดทำข้อมูล การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล
        วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูล การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม
การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดให้ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ให้การขับเคลื่อนด้านการเกษตร การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด การตลาดนำการผลิต และทราบถึงห่วงโซ่การผลิตการตลาด มีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนเพื่อเชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิตครบวงจรและกระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านการตลาดครบวงจร

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

34543
TodayToday54
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week119
This_MonthThis_Month1240
All_DaysAll_Days34543

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.nfcsatun@gmail.com โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู