• bannerz

ประชุมกลุ่มคัสเตอร์จังหวัดสตูล

      ประชุมกลุ่มคัสเตอร์จังหวัดสตูล
      วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จัดประชุมกลุ่มคัสเตอร์มะพร้าวจังหวัดสตูล ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 จัดทำโครงการอบรมสมาชิกคัสเตอร์มะพร้าว : ตามที่สสว.ได้กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ทำธุรกิจและกลุ่มเกษตรกร นั้น จ.สตูลจึงได้เสนอกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตเนมะพร้าวทั้งรายเก่า รายใหม่ที่ปลูกแล้วและพึ่งปลูกมารวมกลุ่มกัน และจะเขียนโครงการเสนอกับ สนง.เกษตรจ.สตูล เพื่อจัดฝึกอบรมการปลูกมะพร้าวแก่เกษรกรที่สนใจ 
2 จัดทำแผนรวบรวมผลผลิตมะพร้าวจากสมาชิก : จากที่ สมาชิกนายยะโกบ ศรีสุข ได้ติดต่อกับโรงงานรับซื้อมะพร้าวซึ่งทางโรงงานได้กำหนดโคว้ตาให้ทางกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวสตูลทำยอดส่งให้ได้ 100,000-150,000 ลูก / เดือน แต่ทางกลุ่มคลัสเตอร์ฯ สตูล มีมะพร้าวไม่เพียงพอตามที่โรงงานกำหนดได้ สมาชิกจึงเสนอให้ติดต่อขอซื้อมะพร้าวกับกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวจากจังหวัดอื่นๆด้วย เพื่อให้ได้มะพร้าวตามโคว้ตาที่โรงงานกำหนด
3. การเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม : ทางกลุ่มคลัสเตอร์ฯ ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าประจำกลุ่ม ซึ่งจากการประชุมมีการเสนอ ได้ทำกะทิกล่อง และมะพร้าวสกัดร้อนทำน้ำมันเพื่อบริโภค 
1. กะทิกล่อง : ให้มีการติดต่อหาโรงงานผลิตกะทิกล่อง โดยจะให้ตัวแทนเจรจากับกับโรงงานให้ผลิตกะทิกล่องโดยจ่ายเป็นค่าจ้าง แต่ทางโรงงานจะต้องรับวัตถุดิบจากกลุ่มตลัสเตอร์ฯ สตูล ในการผลิตเท่านั้น
2. น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน : จะผลิตน้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันปล์าม เพื่อบริโภค ซึ่งสมาชิกกลุ่มเสนอว่าขอให้กลุ่มคลัสเตอร์ฯเข้าร่วม กิจกรรมปั้นนักธุรกิจฯ เพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักรในการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน 
4 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการสำรวจข้อมูลมะพร้าว จ. สตูล : ทางกลุ่มฯจะเชิญสมาชิกทั้งหมดประชุมร่วมกันอีกครั้ง แต่จะเรียกประชุมคณะกรรมการทั้ง 32 ท่านก่อนในวันที่ 7/08/61 @ 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง. สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อกำหนดแผนลงพื้นที่ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88636
TodayToday35
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week399
This_MonthThis_Month1748
All_DaysAll_Days88636

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู