• bannerz

สัมมนาเชิงปฏิบัติการถึงแนวทางการบริหารจัดการมะพร้าวไทยแบบมีส่วนร่วม สู่ความยั่งยืน

          สัมมนาเชิงปฏิบัติการถึงแนวทางการบริหารจัดการมะพร้าวไทยแบบมีส่วนร่วม สู่ความยั่งยืน

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 นายสุนันท์ พรหมอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถึงแนวทางการบริหารจัดการมะพร้าวไทยแบบมีส่วนร่วม สู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมแก้วสมุยคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ร่วมสัมมนาทั้งหมด 21 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 
       ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์(นายรักษ์พงศ์ เช่งเจริญ) รับหนังสือเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมตั้งเป็นสมาคมผู้ปลูกมะพร้าวแห่งประเทศไทยต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88636
TodayToday35
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week399
This_MonthThis_Month1748
All_DaysAll_Days88636

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู