• bannerz

ประชุมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นางจอมขวัญ ชุมทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล เกษตรจังหวัดสตูล ประมงจังหวัดสตูล ปศุสัตว์จังหวัดสตูล สหกรณ์จังหวัดสตูล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เกษตรอำเภอเมืองสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงานวันดินโลก สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ในฐานะทรงได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษย์ธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก โดยคณะกรรมการวันดินโลกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงานวันดินโลกจังหวัดสตูลจะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอำเภอเมืองสตูล

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88823
TodayToday30
YesterdayYesterday62
This_WeekThis_Week92
This_MonthThis_Month1935
All_DaysAll_Days88823

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู