• bannerz

โครงการ “การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ”


วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับพ.อ.หญิงจรรยาภรณ์ ระกำทอง หัวหน้าฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ” ให้กับวิสาหกิจชุมชนสลัดนอกบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อผลักดันเข้าร่วมโครงการฯ ของกอ.รมน. จังหวัดสตูลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนสลัดนอกบ้านที่มีความต้องการพัฒนาการผลิตปุ๋ยโดยใช้มูลไส้เดือนนำมาใช้ในแปลงผัก ตลอดจนวางจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักสลัด และผักชนิดอื่นๆและมีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสลัดนอกบ้านจากการขายปุ๋ยมูลไส้เดือน ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104495
TodayToday69
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week280
This_MonthThis_Month1820
All_DaysAll_Days104495

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู