• bannerz

“เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

       วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยพ.อ.หญิง จรรยาภรณ์ ระกำทอง หัวหน้าฝ่ายข่าวกลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ซีซี รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยมีนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล นั่งเป็นประธานซึ่งในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วยตัวแทนเกษตรกรคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลจำนวน 20 คนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับเครือข่ายอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่และทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู