• bannerz

เข้าหารือร่วมกับผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองภาคใต้ จังหวัดสตูล

         วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนางทิวาพร ทวีทรัพย์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ นิคมสร้างตนเองภาคใต้จังหวัดสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายธัชฐพงษ์ เหลาทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากที่ดินของราษฎรและเกษตรกรที่อาศัยอยู่และทำกินในพื้นที่หมู่ที่ 5,10 บ้านทุ่งหญ้าคาและบ้านสะพานเสือ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลจำนวน 126 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,640 ไร่ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าได้อาศัยอยู่และทำกินในที่ดินของรัฐประเภทใด จึงทำให้ราษฎรและเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการขอรับสิทธิ์ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่ให้การชดเชยราคาผลผลิตตกต่ำหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายตลอดจนไม่สามารถรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได้มาจนถึงปัจจุบันดังนั้นสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจึงได้ขอให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองภาคใต้จังหวัดสตูล ช่วยดำเนินการตรวจสอบพิกัดพื้นที่พร้อมรายชื่อราษฎรและเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หมู่ที่ 5,10 บ้านทุ่งหญ้าคาและบ้านสะพานเสือ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 126 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,640 ไร่ ว่าอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104499
TodayToday73
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week284
This_MonthThis_Month1824
All_DaysAll_Days104499

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู