• bannerz

เข้าหารือร่วมกับนายกรภัทร์ ภู่ชยังกูร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล ณ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายกรภัทร์ ภู่ชยังกูร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล ณ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล เพื่อปรึกษาหารือ และขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ ของราษฎรและเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หมู่ที่ 5,10 บ้านทุ่งหญ้าคาและบ้านสะพานเสือ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือไม่ จำนวน 126 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,640 ไร่ เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดว่าราษฎรและเกษตรกรได้อาศัยอยู่และทำกินในที่ดินของรัฐประเภทใดจนทำให้ราษฎรและเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการขอรับสิทธิ์ประโยชน์จากนโยบายของรัฐในรูปแบบต่างๆได้ เช่น การชดเชยราคาผลผลิตตกต่ำหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ตลอดจนไม่สามารถเข้าร่วมโครงจากภาครัฐได้มาจนถึงปัจจุบัน

ผลจากการหารือร่วมกันศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล ได้ทำการตรวจสอบพิกัดภาพถ่ายทางอากาศปรากฏว่าที่ดินของราษฎรและเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หมู่ที่ 5,10 บ้านทุ่งหญ้าคาและบ้านสะพานเสือ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองฯ ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจะต้องเข้าพบผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองฯ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ ที่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองฯ ต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104496
TodayToday70
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week281
This_MonthThis_Month1821
All_DaysAll_Days104496

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู