• bannerz

โครงการ “การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ”

โครงการ “การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ”

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้ต้อนรับ พ.อ.หญิงจรรยาภรณ์ ระกำทอง หัวหน้าฝ่ายการข่าวกลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการจัดโครงการการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของกลุ่มอาชีพและบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสตูลจึงได้บทสรุปโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสตูล ให้สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดหากลุ่มองค์กรเกษตรกร (กลุ่มอาชีพ) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ที่มีปัญหาความต้องการ และแนวทางที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู