• bannerz

เข้าหารือร่วมกับนายพิเชษฐ สายชู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล

   วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายพิเชษฐ สายชู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรและเกษตรกรที่ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่บ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 75 ราย จำนวน 75 แปลง ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อปี พ.ศ. 2561 และได้ทำการตรวจสอบแนวเขตร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวที่ราษฎรและเกษตรกรได้อาศัยอยู่และทำกินมาเป็นระยะเวลานานไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐ แต่ราษฎรและเกษตรกรยังไม่ได้รับการออกเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ) แต่อย่างใด จนถึงปัจจุบัน

    ผลจากการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู จึงได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะนำประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  (เพิ่มเติม) เพื่อทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104500
TodayToday74
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week285
This_MonthThis_Month1825
All_DaysAll_Days104500

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู