• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้กับ กลุ่มวิสากิจชุมชนจักสานต้นคลุ้ม หมู่ที่ 4ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์พร้อมด้วยนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนายการีม ขำนุรักษ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อหารือร่วมกับนางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง และสมาชิกกลุ่มฯพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้กับกลุ่มฯ รวมถึงรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการการพัฒนาสินค้าและการพัฒนาต่อยอดอาชีพ ซึ่งทางกลุ่มฯได้มีการผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากต้นคลุ้ม มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าสาน ตะกร้าสาน ภาชนะใช้สำหรับคลุมอาหาร และสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างเพื่อจำหน่าย แต่ทางกลุ่มยังประสบปัญหาขาดเครื่องมือในการผลิตชิ้นงานเช่น จักรคอม้า หรือจักรอุตสาหกรรม และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการประกอบการดำเนินกิจการของกลุ่มฯ จึงได้นำเสนอปัญหาความต้องการผ่านมายังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อช่วยดำเนินการผลักดันพร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู