• bannerz

“สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล” เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของนายรุ่งตะวัน ส่งแสง ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าพบนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของนายรุ่งตะวัน ส่งแสง เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ถือครองที่ดินเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล แต่ติดปัญหาไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3ก ได้ เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3ก จำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา ของนางมุกดา คชเวช และได้มีการแบ่งแยกที่ดินให้กับผู้ได้รับสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นทายาท แต่ปรากฏว่าที่ดินของนายรุ่งตะวัน ส่งแสง เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน ซึ่งได้รับการแบ่งแยกแล้วแต่ไม่อาจดำเนินการเพื่อขอออกเป็นเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3ก ได้เนื่องจากที่ดินที่เกษตรกรรายดังกล่าวถือครองอยู่นั้น อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลจึงได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้นายรุ่งตะวัน ส่งแสง เกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 หลังจากยื่นคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ก็จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินของเกษตรกรรายดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับนายรุ่งตะวัน ส่งแสง ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104495
TodayToday69
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week280
This_MonthThis_Month1820
All_DaysAll_Days104495

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู