• bannerz

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล เรื่อง ประเด็นปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ของนายสกูล จิตตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดต่อประสานงานเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิของนายสกูล จิตตั้ง ซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กับนายประวิทย์ บุษบงค์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ตามที่สำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้ทำหนังสือถึงศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔ และร่วมหารือกับ ทางศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล เพื่อตรวจสอบพิกัดพื้นที่ที่ดินของนายสกูล จิตตั้ง ผลปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่ 5 และอยู่นอกเขตการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 กำหนดเป็นเขตอนุรักษ์ตามมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และตามมติวันที่ 17 ตุลาคม 2543 แต่โดยตามข้อกฎหมายตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ตลอดจนที่ดินของรัฐประเภทอื่น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จึงได้หารือกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูลถึงประเด็นดังกล่าวปรากฏว่าที่ดินของนายสกูล จิตตั้ง สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 ทวิ โดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามปีงบประมาณ โดยให้ราษฎรรายดังกล่าวสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน บอกดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับศูนย์เดินสำรวจฯ กำหนดพื้นที่ทำการรังวัดที่ดินให้กับ นายสกูล จิตตั้ง ต่อไป

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู