• bannerz

ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สาเหตุเกิดจากปัญหาสระน้ำในหมู่บ้าน เกิดการตื้นเขินและมีหญ้าขึ้นรกในพื้นที่กลางสระน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปยังคลองส่งน้ำได้ เกรงว่าพืชผลทางการเกษตร อาทิเช่น พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ที่เกษตรกรปลูกเอาไว้จะได้รับความเสียหายในช่วงฤดูแล้ง

นายสมโภช พลเพชร ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จึงขอให้สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104494
TodayToday68
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week279
This_MonthThis_Month1819
All_DaysAll_Days104494

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู