• bannerz

ลงพื้นที่หาข้อมูลประเด็นปัญหาจากเวทีประชาคม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนการลักลอบใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายการีม       ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ร่วมกับนายรุ่งตะวัน ส่งแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อหาข้อมูลประเด็นปัญหาความเดือดร้อนกรณีชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้รับผลกระทบจากเรือประมงต่างพื้นที่ได้เข้ามาจับสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย (เรือรุน) ทำให้เครื่องมือทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ตลอดจนสัตว์น้ำขนาดเล็กได้รับผลกระทบอีกด้วย รวมถึงระบบนิเวศตามแนวชายฝั่งถูกทำลายจากการใช้เครื่องทำการประมงที่ผิดกฎหมาย จึงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการจับสัตว์น้ำที่ได้จำนวนน้อยลง และต้องออกไปจับสัตว์น้ำเป็นระยะทางที่ไกลออกไป มีต้นทุนจากการจับสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้น จนทำให้รายได้จากการขายสัตว์น้ำเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว รายได้ที่ได้มาไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว

นายรุ่งตะวัน ส่งแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความกรุณามายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่มีการลักลอบการใช้เรือรุนทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อหาวิธีการป้องกันรวมถึงขอรับการสนับสนุนซั้งและพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อต้องการฟื้นฟูสัตว์น้ำและระบบนิเวศให้กับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้จับสัตว์น้ำโดยไม่ต้องออกไปจับสัตว์น้ำไกลๆ อีกทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104497
TodayToday71
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week282
This_MonthThis_Month1822
All_DaysAll_Days104497

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู